ანგარიშები აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული მოსახლეობის სამედიცინო – სოციალური დახმარების მიმართულებით გაწეული მუშობის შესახებ

 

 

2013 წელი
2014 წელი
2015 წელი
2016 წელი
2017 წლის იანვარი-სექტემბერი