თენგიზ კვირტია

მედიცინის აკადემიური დოქტორი

11241146_459456370897734_1407381823_oდაბადების თარიღი :    1959წ. 6 ივნისი

2014 წლიდან –        აფხაზეთის ა/რ ჯანმრთელობისა და სოციალური   დაცვის მინისტრის მოადგილე

2013-2014წწ. –          აფხაზეთის ა/რ შრომის, ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის მინისტრის პირველი  მოადგილე

2010-2013წწ. –    აფხაზეთის ა/რ შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანმრთელობის    დაცვისა და პროგრამული უზრუნველყოფის  დეპარტამენტის უფროსი

2006-2010წწ. _   აფხაზეთის ა/რ შრომის, ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე

2005-2006წ.წ. _  აფხაზეთის ა/რ შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური    დაცვის მინისტრის მთავარი მრჩეველი

2000-2004წ.წ. _  აფხაზეთის ა/რ ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს  აპარატის უფროსი

1997-1999წ.წ. _  აფხაზეთის ა/რ ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი

1996წ.       _  აფხაზეთის ა/რ ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს     მთავარი სპეციალისტი

1986-1993წ.წ. _  გალის რაიონის მთავარი ექიმის პირველი მოადგილე

1985-1986წ.წ. _  გალის ცენტრალური რაიონული საავადმყოფოს სასწრაფო

სამედიცინო დახმარების განყოფილების გამგე

1984-1985წ.წ. _  გალის ცენტრალური რაიონული საავადმყოფოს სასწრაფო  სამედიცინო დახმარების განყოფილების მორიგე ექიმი

1976-1977წ.წ. –       გალის ცენტრალური რაიონული საავადმყოფოს სანიტარი

 

განათლება

2003-2004წ.წ. _ საქართველოს სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია  (სამეცნიერო  ხარისხის მაძიებელი)

1983-1984წ.წ. _  ინტერნატურის კურსი (თბილისის ნ.კახიანის სახ. რკინიგზის საავადმყოფო) _ დიპლომი #8733.

1977-1983წ.წ. _  თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის  სამკურნალო ფაკულტეტის სტუდენტი _ დიპლომი   ИВ №240907

1966-1976წ.წ. _  გალის რაიონის დიხაზურგის საშუალო სკოლის  მოსწავლე

 

 

სპეციალიზაცია და კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები:

2005წ. ნოემბერი – ბიშკეკი _ IPPF-ის ევროპის საბჭოს კურსები`ქალთა ჯანდაცვის აქტუალური საკითხები~

2003წ. მაისი    _ საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო, ჯანდაცვისმართვის ნაციონალური ცენტრი სამეწარმეო საქმიანობის თავისებურებები ჯანდაცვის   სისტემაში~ (სერტიფიკატი #003001)

1999წ. მაისი-ივნისი _ საქართველოს სამედიცინო აკადემია`ფუნქციური დიაგნოსტიკის აქტუალური საკითხები~ (დიპლომი #936)

1998წ. ოქტომბერი _ საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო, ჯანდაცვის მართვის ნაციონალური ცენტრი`ჯანდაცვის მართვის საკითხები~ (სერტიფიკატი  #00157)

1998წ. აპრილი _   საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო, ჯანდაცვის  მართვის ნაციონალური ცენტრი ჯანდაცვის მენეჯმენტი~ (სერტიფიკატი #00046)

1986წ. აპრილი-ივნისი _ ექიმთა დახელოვნების სახელმწიფო ინსტიტუტი   სოციალური ჰიგიენის, მართვისა და   სამკურნალო-პროფილაქტიკური დახმარების    ორგანიზაციის აქტუალური საკითხები~

ჯანდაცვის მენეჯერის სახელმწიფო სერტიფიკატი #26198 (2002წ. – უვადო)

 ჯანდაცვის უმაღლესი კატეგორიის ორგანიზატორი (1993წ-დან).

    დისერტაცია  – `ავადობის თავისებურებები აფხაზეთიდან დევნილ მოსახლეობაში და ჯანდაცვის სტრატეგიის პერსპექტივა~ (2005წ.) – სპეციალობა 14.00.33. სოციალური ჰიგიენა და ჯანმრთელობის დაცვის ორგანიზაცია

     სამეცნიერო ნაშრომები  _ 7 (იგპ-თა ჯანდაცვის აქტუალურ საკითხებზე)