ქეთევან ბაკარაძე

მინისტრი


დაბადების თარიღი:

1978 წელის  21 ივლისი, სოხუმი, საქართველო;

განათლება :

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი,სამკურნალო ფაკულტეტი;

ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თ.ს.უ. სოხუმის ფილიალი, ფილოლოგიის ფაკულტეტი, ინგლისური ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლის კვალიფიკაცია.

დიპლომის შემდგომი განათლება:

2004-2009 — რეზიდენტურის კურსი მეანობა გინეკოლოგიაში; აკად. კ. ჩაჩავას სახელობის პერინატალური მედიცინისა და მეანობა გინეკოლოგიის სამეცნიერო — კვლევითი ინსტიტუტი; უმცროსი ექიმი;

2004 — „საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და ეპიდემიოლოგია»;

2005 — „თავის, გულმკერდის, მუცლის, მცირე მენჯის, ზემო და ქვემო კიდურების კლინიკური ანატომია»;

2006 – „ნეფროლოგია»;

„ავადმყოფობათა სტრუქტურული საფუძვლები» (მოწმობა, თბილისი 03.03.2006);

2005 – „ფუნდამენტური მედიცინის თანამედროვე ასპექტები» (მოწმობა, თბილისი 09.12.2006);

2006 – „რეპროდუქტოლოგია»;

2006 – „ექიმისა და პაციენტის ურთიერთობის სამართლებრივი და ეთნიკური საკითხები»;

2006 – „ინფექციური დაავადებები»(მოწმობა, თბილისი 03.04.2006);

2006 – „ანთების პათოგენეზის ქსოვილურ-უჯრედული და მოლეკულური ასპექტები»;

2007 – „ზოგადი ჰემატოლოგია» (მოწმობა, თბილისი 22.02.2007);

2007 – „ავთვისებიან სიმსივნეთა ბიოლოგია, იმუნოლოგია, ეთიოლოგია და პათოლოგია, ავთვისებიან სიმსივნეთა მორფოლოფიური კლასიფიკაცია, კარცინოგენეზის თანამედროვე კონცეფცია»;

2009 – „მტკიცებითი მედიცინისა და სამედიცინო სტატისტიკის საფუძვლები».

კურსები:

2010-2011 — ადამიანის რეპროდუქტოლოგია; ი.ჟორდანიას სახ. ადამიანის რეპროდუქციის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი;

2011 – კოლპოსკოპია; ი.ჟორდანიას სახ. ადამიანის რეპროდუქციის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი.

სამუშაო გამოცდილება:

2008-2012 წ.წ — სამედიცინო ტექნოლოგიების განვითარებისა და მარკეტინგის მენეჯერი, შპს „ვაითმედი»;

2005-2006 წ.წ. – მოწვეული სპეციალისტი, უცხო ენების კათედრა, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;