საქმისწარმოების ადამიანური რესურსების მართვისა და იურიდიულ საკითხთა სამმართველოს უფროსი მზია ჯალაღონია