მაია წურწუმია, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის1478628853_client_female_light ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე, მათ შორის, საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით გაცემასა და პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი საჯარო მოხელე.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს საქმისწარმოების,ადამიანური რესურსების მართვისა და იურიდიულ საკითხთა სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი.