მოქმედი პროგრამები:

 

აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მათი ოჯახის წევრთა (მეუღლე) ამბულატორიული დახმარების პროგრამის კომპონენტები: 

 1. ბირთვული მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიული გამოკვლევები;
 2. კომპიუტერული ტომოგრაფიული გამოკვლევა;
 3. ინსტრუმენტული გამოკვლევები;
 4. მხედველობის ორგანოს სკრინინგული გამოკვლევები;
 5. სისხლის მიმოქცევის სისტემის სკრინინგული გამოკვლევები;
 6. ოფთალმოლოგიური პროფილის პათოლოგიათა ამბულატორიული ოპერაციული მკურნალობა;
 7. სტომატოლოგიური ორთოპედიული პროთეზირების მომსახურება;
 8. სამკურნალო რეაბილიტაცია;
 9. აბილიტაცია;
 10. ლაბორატორიული კვლევები;
 11. რეპროდუქციული ჯანმრთელობის გაუმჯობესება.

აფხაზეთიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა და მათი ოჯახის წევრთა (მეუღლე) ჰოსპიტალური დახმარების

პროგრამის კომპონენტები:

 1. გეგმიური კორონარული ანგიოგრაფია;
 2. მენჯ-ბარძაყის სახსრის ენდოპროთეზირება.

აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალური მხარდაჭერის პროგრამის კომპონენტები:

1) საშუალო სამედიცინო  პერსონალის (ექთანი) გადამზადება;

2) მენჯ-ბარძაყის სახსრის ტოტალური ენდოპროთეზით მომსახურება.