ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა დეპარტამენტის უფროსი