აფხაზეთის ავტონომიური რეპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე, თენგიზ კვირტია თანამშრომლებთან ერთად გასვლითი ღონისძიებების ანალიზს აკეთებს

.

აფხაზეთის ავტონომიური რეპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე, თენგიზ კვირტია, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა დეპარტამენტის უფროსი – ნანა გუგუჩია , ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე – ირმა ბერაია, პროგრამებისა და სამედიცინო დაწესებულებების კოორდინაციის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე – გიორგი გოგია “ობიეტივს” ესტუმრნენ.