აფხაზეთის სამედიცინო დაწესებულებების ექიმებისათვის სემინარი გაიმართა

.

კომპანია “ნიარმედიკ პლიუს”-ის საქართველოს წარმომადგენლობასთან თანამშრომლობით, აფხაზეთის სამედიცინო დაწასებულებების ექიმებისათვის, პრეზენტაცია/სემინარი “თანამედროვე მიდგომები გრიპისა და მ.რ.ვ.ი მკურნალობისა და პროფილაქტიკისადმი “ ჩატარდა .

სემინარს მედიცინის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი მაია ხერხეულიძე უძღვებოდა.

ტრეინინგს სხვა მოწვეულ სტუმრებთან ერთად, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე, თენგიზ კვირტია ესწრებოდა.