შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს ეტლები გადაეცათ

.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ, არასამთავრობო ორგანიზაცია, საქართველოს ქალები მშვიდობისა და სიცოცხლისათვის ერთად, მორიგი აქცია ჩაატარა, რომელიც გულისხმობს შშმ პირების, ყოფითი პირობების გაუმჯობესებას. ამჯერად დევნილ ბენეფიციარებს, სპეციფიური უმაღლესი ხარისხის გადასაადგილებელი ეტლები გადაეცათ.
აფხაზეთის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, მთელი საქართველოს მასშტაბით, აღნიშნული სახის აქციას ყოველთვიურად ატარებს.